REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Miejsce rozłożenia biwaku każdorazowo wskazuje właściciel. Przybywający na teren pola zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych oraz uregulować należność za cały okres pobytu. Wizyty osób odwiedzających gości pola namiotowego/campingowego każdorazowo prosimy zgłaszać właścicielom. Na terenie ośrodka mogą przebywać osoby zameldowane w obiekcie oraz czasowo do godziny 22:00 osoby zaproszone przez w/w.

2. ZASADY POBYTU

Pole namiotowe jest miejscem odpoczynku.
Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:30. Przyjazdy lub wyjazdy w/w godzinach należy indywidualnie uzgodnić z recepcją ośrodka. Odpoczywając dbamy o spokój własny i innych. Przebywający na terenie ośrodka winien przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ, a w szczególności zabrania się:

Osoby używające wulgarnych słów i nie stosujące się do powyższego regulaminu
będą wypraszane bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

3. CZAS POBYTU

Doba pobytowa na terenie pola namiotowego/campingowego trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 12:00 w dniu wyjazdu. Osoby zamierzające przedłużyć pobyt, zobowiązane są do uregulowania opłaty przed godziną 12:00 Nie opuszczenie pola namiotowego/campingowego do godziny 12:00 powoduje automatyczne naliczenie opłaty w wysokości 50% stawki podstawowej, a do godziny 16:00 naliczenie dopłaty w wysokości 100% stawki podstawowej.

4. PRZEPISY PORZĄDKOWE

Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym. Szanujemy otaczająca nas przyrodę, nie niszczymy i nie zrywamy kwiatów i krzewów. Mycie naczyń i innych przedmiotów przez użytkowników przyczep campingowych i pola namiotowego odbywać się może tylko i wyłącznie w wyznaczonym miejscu znajdującym się przy ogólnodostępnym kontenerze socjalnym ośrodka.
Dzieci przebywające na terenie ośrodka winny obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.

5. ZASADY PARKOWANIA POJAZDÓW

Parkowanie pojazdów odbywać się może tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych . Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie ośrodka.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku skrócenia pobytu ośrodek nie zwraca opłaty za niewykorzystane dni wypoczynku. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt, itp.) należące do użytkowników.
Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z kierownikiem. Skargi, wnioski, i życzenia można zgłaszać u właścicieli .
Życzymy udanego wypoczynku !

 

Skontaktuj się z nami

Tęczowe Pole Biwakowe

84-100 Puck

Aleja Lipowa 3c

telefon: +48 69 666 1111
email: moksir-puck@home.pl

Godziny otwarcia

Recepcja jest czynna:

pn-pt  6:00 – 21:30
so, nd  9:00 – 21:30


Zakwaterowanie

Doba pobytowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu.